O firme

Firma AV Systémy, spol. s r.o. vznikla v roku 2006 a zaoberá sa projektovaním, výrobou a dodávkou zariadení v oblasti automatizácie výrobných a montážnych procesov. V začiatkoch sme sa orientovali na výrobu zariadení v oblasti manipulácie a polohovania materiálu, dopravných systémov, montážnych zariadení a jednoúčelových strojov. Postupne zo zvyšujúcimi sa požiadavkami na pružnosť a spoľahlivosť dodávaných zariadení sme začali navrhovať naše zariadenia s použitím priemyselných robotov. V súčasnosti máme skúsenosti s integráciou priemyselných robotov v rôznych priemyselných odvetviach a od viacerých svetových výrobcov.

priestory